چاپ مقالات

تاریخ ثبت: 1397/04/02

دبیرخانه کنفرانس طی هماهنگی های انجام شده، موفق به اخذ موافقت از چند ناشر بین المللی بسیار معتبر مانند الزویر شده است و مقالات برتر پس از داوری اولیه در دانشگاه، در این مجلات منتشر خواهند شد.

نویسندگان محترمی که تمایل داشته باشند مقاله خویش را در این مجلات منتشر نمایند، می توانند در تاریخی که اعلام خواهد گردید، نسخه فارسی را جهت ترجمه و ویراستاری علمی به دبیرخانه علمی کنفرانس ارائه نمایند. 


نظرات کاربرانورود به سیستم

تاریخ های مهم

 

  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات       1397/07/29
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی              1397/07/27
  • روز برگزاری کنفرانس                 1397/08/23

 

نشریات

برای درج خبر در این قسمت به بخش وبرایش جعبه ها مراجعه نمایید.