محورهای همایش

 محورهای اصلی کنفرانس برنامه ریزی شهری و شهرهای پایدار عبارتند از:

- چالشهای فرهنگی -اجتماعی در شهرها

- معماری و شهر سازی اجتماعی

- چالشهای شهری و بحرانهای اجتماعی

- فضاهای جمعی و زندگی اجتماعی

-  معماری و زندگی اجتماعی

- تحقق پذیری طرحهای شهری و سرمایه اجتماعی

- رویکردهای فرهنگی - اجتماعی در تحلیل معماری و شهرسازی

- مفاهیم فرهنگی- اجتماعی در معماری و شهرسازی

- هویت فرهنگی - اجتماعی و معماری اسلامی

- عدالت اجتماعی و طراحی شهری

 


ورود به سیستم

تاریخ های مهم

 

  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات       1397/07/29
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی              1397/07/27
  • روز برگزاری کنفرانس                 1397/08/23

 

نشریات

برای درج خبر در این قسمت به بخش وبرایش جعبه ها مراجعه نمایید.