راهنمای نگارش مقالات

نویسندگان محترم جهت ارسال مقالات خویش لطفا بر اساس دستور العمل زیر اقدام نمایند.

در مرحله اول، داوری مقالات بر اساس چکیده مقاله خواهد بود و در صورت تایید، نسخه کامل مقاله جهت داوری و ارائه در کنفرانس دریافت خواهد بود. 

نویسندگان محترم می توانند قالب نسخه چکیده را از اینجا دانلود نموده و چکیده را بر اساس ان تهیه و ارسال نمایند. ارسال مقاله از طریق بخش ارسال مقاله خواهد بود.


ورود به سیستم

تاریخ های مهم

 

  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات       1397/07/29
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی              1397/07/27
  • روز برگزاری کنفرانس                 1397/08/23

 

نشریات

برای درج خبر در این قسمت به بخش وبرایش جعبه ها مراجعه نمایید.